Wind Breaker Anime Ep 1. See more ideas about webtoon, anime, breakers. Tác phẩm kể về anh chàng lee jun soo và hành trình trở thành huyền thoại đua xe.…